Trang Chủ > Trao giải >

Trao Giải Event Đua Top Tháng OPEN BETA

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải đua top Tháng OPEN BETA 

 

Chủng Tộc  Tên Nhân Vật  Phần Thưởng
Chủng Tộc DK  SHOE Set Rồng Đỏ Luck + 01 Otion
Chủng Tộc DW IIIIApple Set Ma Thuật Luck + 01 Otion
Chủng Tộc ELF ThuyKieu Set Kim Ngân Luck + 01 Otion
Chủng Tộc DL  Suri Set Huyền Thuyết Luck + 01 Otion
Chủng Tộc MG SAIGONMG Set Phong Vũ Luck + 01 Otion
Chủng Tộc RF BeTuocRF Set Bạch Hổ Luck + 01 Otion 
Chủng Tộc SUM zSAIGONSM Set Hỏa Thiên Luck + 01 Otion

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ với fanpage để đăng ký dòng Otion muốn nhân. 

 

BQT Mu huyền thoại 

Thông Báo